Facebook Pixel
Wiedza
JAK PAKOWAĆ, ŻEBY NAS WIADZIANO
23.07.2018
Orchidea Creative Group
Opakowanie produktu, obok oczywistych funkcji ochronnej i informacyjnej, pełni dziś niebagatelną rolę „niemego sprzedawcy”. Staje się w ten sposób opowieścią o produkcie i pierwszą z form reklamy, z jakimi konsument może się zetknąć w łańcuchu kontaktów z danym produktem lub usługą. Słowami kluczowymi stają się kreatywność i odmienność, które pozwolą zaskoczyć opakowaniem i zakotwiczyć je w świadomości odbiorcy na długo, budując jednocześnie obraz całej marki. Zainwestowanie nakładów finansowych w dobry, przemyślany i strategicznie uzasadniony projekt opakowania może przymieść zauważalne korzyści w całej machinie promocyjno-marketingowej. W branży opakowaniowej FMCG pojawia się kilka elementów, jakie należy uwzględnić dodatkowo przy projektowaniu opakowania produktu, związanych z jego specyfiką.
01
OPAKOWANIE JAKO OPOWIEŚĆ

Produkt oferowany Klientowi powinien stanowić odpowiedź na jego potrzeby i zaspokajać oczekiwania, które coraz szybciej rosną, co wysoko stawia poprzeczkę firmom dostarczającym wszelkiego typu dobra lub świadczącym różnorodne usługi. Opakowanie produktu staje się dzisiaj historią o nim, a w ten sposób często może zyskać status pierwszej formy reklamy, z jaką konsument styka się w odniesieniu do niego. To właśnie ono oddziałuje najdłużej i najgłębiej zapada w pamięć, dlatego też znacznie wpływa na wizerunek całej marki w oczach konsumenta. Im większą kreatywnością wykażą się projektanci opakowań, tym promocja produktu stanie się efektywniejsza. Dlatego też duże korzyści może przynieść przedsiębiorstwu zainwestowanie nakładów finansowych w projekt opakowania, gdyż w dużej mierze to ono stać się może dźwignią całej machiny promocyjno-marketingowej.

02
ŚWIADOMOŚĆ POTRZEB

Szczególnie silna konkurencja zachodzi na rynku packing project w branży FMCG. O pozyskanie w niej nowych konsumentów jest coraz trudniej, więcej też wysiłku i ładunku kreatywności należy włożyć w zatrzymanie przy sobie tych, już posiadanych. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i coraz odważniej je komunikują. Oczywiście mówiąc o klientach ostatecznych musimy pamiętać, jak rozwarstwiona i różnorodna jest to grupa. Dziś, targetując się na określoną zbiorowość, zwracamy uwagę nie na czynniki demograficzne, które zresztą coraz rzadziej ją kształtują, ale na wspólne potrzeby, jakie stanowią jej spoiwo. Można użyć sformułowania, że w dzisiejszym nowoczesnym kanale dystrybucji miejsce sprzedawcy zaczyna zajmować samo opakowanie.

Niebagatelne zatem znaczenie ma wiedza na temat procesu jego projektowania i produkcji. Podczas procesu projektowania opakowania, należy wziąć pod uwagę całą masę czynników i zmiennych, uwzględnić obowiązujące przepisy, dysponować wysokiej jakości sprzętem, znać technologię produkcji i dobrze orientować się w rynku. Projektując opakowanie, należy także wziąć pod uwagę nie tylko specyfikę wyznaczonych celów konsumenckich, ale ogólne zmiany zachodzące w modelu życia społeczeństwa, co rzutuje na zmiany codzienności klientów. Jak nietrudno zauważyć silnie wzrasta jego dynamika, a co za tym idzie dzisiejszy konsument jest bardziej zabiegany, zmęczony, przepracowany, a większość swojego wolnego czasu woli spędzać w zaciszu domowym, gdzie może odpocząć i zrelaksować się. Stąd wynika tendencja do upraszczania przez niego wszystkich podstawowych czynności, w jakich mieści się także robienie zakupów i przygotowywanie posiłków. Ze skłonnością do redukcji wysiłku przeznaczanego na codzienne obowiązki, idzie w parze potrzeba przenoszenia przyjemnych doznań, których źródłem była do tej pory przestrzeń zewnętrzna, na najbliższe otoczenie – konsumenci pragną luksusu we własnym domu, nie czując już tak silnej potrzeby szukania go poza nim. Z badań przeprowadzonych w listopadzie 2011 roku przez Instytut Badań Rynkowych (Grupa Gemius) wynika, że do restauracji czy kawiarni najczęściej wychodzą ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-24 lata, a najrzadziej osoby w wieku 45-54 lat, które poszukują własnego zacisza domowego. Częstotliwość wychodzenia do restauracji waha się pomiędzy jednorazowym lub kilkoma wyjściami w roku. Wszystkie te czynniki mają niebagatelny wpływ na wybory zakupowe konsumentów, które dokonują się bezpośrednio przed półką lub ladą chłodniczą, w trakcie pospiesznego przemierzania sklepowych alejek.

Projektując opakowanie, należy także wziąć pod uwagę nie tylko specyfikę wyznaczonych celów konsumenckich, ale ogólne zmiany zachodzące w modelu życia społeczeństwa, co rzutuje na zmiany codzienności klientów.
03
PROJEKT KONTRA TECHNOLOGIA

Projektanci opakowań produktów spożywczych muszą zmierzyć się dodatkowo z – niejednokrotnie restrykcyjnymi - wymogami i normami, które te powinny spełniać. Materiały oraz sama technologia, użyte w procesie ich produkcji powinny posiadać atesty, spełniać normy, przejść badania i oczywiście odpowiednio zabezpieczać przechowywane produkty. Niejednokrotnie mają one wpływ na koncepcję graficzną opakowania – zmatowieniu może ulec kolorystyka, detale mogą stać się nieczytelne lub utracić spójny kształt w zależności od użytego do produkcji opakowania, materiału i technologii. A w przypadku opakowań spożywczych barwy, ich tony i zastosowane desenie odgrywają ogromną rolę w odbiorze samego produktu. Kodowanie kolorystyczne ułatwia klientowi nie tylko rozpoznanie samej marki, ale także uruchamia konotacje związane z jej poszczególnymi produktami. Soczyste, nasycone kolory komunikować mogą świeżość i jakość, która – jak wskazują badania rynkowe – staje się jednym z głównych czynników decydujących o zakupie nowości z danego asortymentu. Ponad 90% badanych właśnie jakości wymaga od nowego produktu (według badań konsumenckich, przeprowadzonych przez TNS OBOP. Z drugiej strony ten sam efekt można osiągnąć używając ascetycznych środków, szarości, surowości, kojarzonych z naturalnością, z brakiem dużej liczby dodatków, wpływających na smak czy sztucznie podtrzymujących świeżość produktu. Dbałość o jakość oferowanego asortymentu, przekłada się na poprawę strony wizualnej opakowań. Zasługą nowoczesnej grafiki i technik druku jest wydobycie z barw ich subtelnych tonów, co pozwala na większe manipulowanie kolorem i urozmaicenie barwnej szaty opakowania. Poza tym bardzo istotna w dialogu opakowanie-Konsument, okazuje się font, zastosowany na opakowaniu produktu – jego wielkość, kształt, rodzaj, kolor. Ważne staje się rozmieszczenie poszczególnych elementów budujących opakowanie. Nawet taki fakt, jak odpowiednie zapełnienie strony prawej i lewej jego frontu - tekstem lub zdjęciem, okazuje się ważne przy odbiorze estetycznym, gdyż prawa i lewa półkula mózgu gromadzą i przetwarzają zgoła odmienne informacje.

Projektując opakowanie, które będzie spełniało z powodzeniem swoją funkcję, należy uwzględnić długi szereg różnorodnych czynników i posiadać wiedzę nie tylko kierunkową, ale także z zakresu psychologii czy socjologii. Dlatego też, trzeba zadbać o to, aby zatrudniany zespół specjalistów składał się z fachowców z różnych dziedzin, także wykraczających poza przestrzeń stricte graficzną.
04
Warto sprawdzić